Služby

Služby

sortation

Sortácia dielov, kontrola a rework


Ponúkame selektovanie komponentov podľa požiadaviek a parametrov výrobcu, vstupnú alebo výstupnú kontrolu, rework a servisné služby pre automotive. Viac tu.

Outsourcing logistiky

Outsourcing logistiky


Ponúkame kompletné externé zabezpečenie Vášho produktového manažmentu, ktoré zahŕňa všetky logistické služby od dopravy až po konzultačné služby. Viac tu.

Outsourcing výroby

Outsourcing výroby


Ponúkame kompletné externé zabezpečenie výrobného procesu Vašej spoločnosti, alebo časti úloh spojených s výrobou komponentov. Môžete si vybrať – Outsourcing výrobných operácií alebo Outsourcing polotovarov a komponentov. Viac tu.

Metrológia a 3D meranie

Metrológia a 3D meranie


Ponúkame 3D meranie súčiastok. Prinesieme Vám vynikajúcu kvalitu 3D skenov a vysoko presné výsledky 3D meraní. Ideálne pre zabezpečenie kvality v automotive priemysle. Viac tu.

Výroba a predaj gumovej drte

Výroba a predaj gumovej drte


Pre ďalšie využitie pneumatík ako druhotnej suroviny vyrábame gumový granulát aplikáciou technológií na redukciu veľkosti, najmä mechanické drvenie alebo kryogénne redukcie, cieľom čoho je získať drť. Viac tu.

Likvidácia citlivých údajov

Likvidácia citlivých údajov


Ochrana dát je veľmi dôležitá, lebo akékoľvek narušenie citlivých dát môže vystaviť vašu spoločnosť zlej publicite, žalobe alebo dokonca pokutám. Viac tu.

Nákladná preprava

Nákladná preprava


Ponúkame prepravu nákladnými vozidlami na vnútroštátnej, ale i medzinárodnej úrovni, prevoz zásielok, materiálu, tovaru a iné. Viac tu.

Doplnkové služby

Doplnkové služby

  • Balenie a prebaľovanie tovaru
  • Montážne a demontážne práce
  • Skladové priestory
  • Čistiace služby
  • Ľahké opravy strojov