Outsourcing logistiky

sortation

Naša individuálne prispôsobená logistika plnenia požiadaviek vám umožní kompletné externé zabezpečenie vášho produktového manažmentu. Cieľom našej spoločnosti ako poskytovateľa logistických služieb je kombinovať všetky súvisiace logistické funkcie v celom dodávateľskom reťazci efektívnym a úsporným spôsobom. Z toho dôvodu služba
Outsourcing logistiky zahŕňa všetky logistické služby, ako doprava/zasielateľské služby, prekládkové a skladovacie služby, ako aj cielenú IT podporu, zabezpečenie kvality, konzultačné služby a projektové plánovanie, priamo v našich špecifických službách s pridanou hodnotou.
Vy nám poviete čo potrebujete a naši experti vytvoria individuálne, účinné a efektívne externé riešenie pre špecifické požiadavky vašej logistiky dodávateľského reťazca. Systematická koordinácia všetkých logistických funkcií zameraná na trh a zákazníka redukuje časy dodania a vďaka tomu aj zásoby a výdavky našich zákazníkov. Takto spoločnosť TOPcontroll vytvára klasickú situáciu, z ktorej každý profituje. Vy sa môžete koncentrovať na vaše hlavné obchodné aktivity – rozvoj nových trhov a potenciálnych ziskov a my budeme v pozadí riadiť príslušné logistické procesy.
Úzke prepojenie prepravnej a skladovej siete je našou obchodnou značkou. Zmluvná logistika so sieťovým prepojením sú faktorom úspechu pre dôverné a dlhodobé vzťahy a prostredníctvom štandardizovaných procesov nám umožňujú poskytovať rovnako kvalitné služby kdekoľvek.
Výhody skladovania na báze sieťového prepojenia sú:
• Centralizovaný vývoj a podpora systémov
• Veľká pôsobnosť štandardov
• Globálne dostupné funkcie
• Homogénna spoľahlivosť operácií
• Celoštátna dostupnosť a výmena skúseností a zdrojov
• Vysoká kvalita vďaka centrálnemu monitorovaniu/manažmentu
Naša spoločnosť v oblasti outsorcingu logistiky ponúka aj:
Extenzívne konzultačné služby
Vyvinieme individuálne logistické a skladovacie riešenia priamo pre Vás. Naši logistickí experti s hlbokými znalosťami produktov, priemyselných odvetví a trhov navrhnú udržateľný model a uvedú ho do prevádzky v optimálnom čase.
Vývoj individuálnych riešení
Každá spoločnosť má svoj vlastný spôsob fungovania so svojimi vlastnými produktmi, trhmi, obchodnými procesmi a logistickými štruktúrami. Našou prácou je spájať individuálne služby z nášho portfólia služieb zmysluplným spôsobom so zreteľom na vaše ciele a zodpovednosti. Integrácia tvorí oblasť prepravných a skladovacích služieb a služieb s pridanou hodnotou.
Služby s pridanou hodnotou pre priemyselné odvetvia
Okrem služieb s pridanou hodnotou orientovaných procesne (napr. konečná úprava, montáž displeja alebo balenie do fólie) ponúkame aj množstvo služieb s pridanou hodnotou orientovaných na produkt (napr. balenie a prebalenie, kontrola kvality alebo opravy).
Profesionálny produktový manažment
Vám umožní maximalizovať potenciál úspory a optimalizácie vo Vašom produktovom manažmente. Veríme, že manažment tovarov v našich pobočkách so skladmi je srdcom a hybnou silou celého procesného reťazca. Okrem optimálneho výberu miesta je založený predovšetkým na našom systéme správy skladu.
Prečo práve My? Efektivita – Individualita – Špecifické skladové riešenia
Flexibilnou konsolidáciou tovarov medzi jednotlivými zákazníkmi v našich užívateľských skladoch dokážeme maximalizovať naše kapacity efektívnym spôsobom, výsledkom čoho je pozitívny vplyv na úsporu nákladov Vašej spoločnosti. V našich skladoch ponúkame celú škálu skladovacích postupov. Od jednoduchého blokového skladovania až po plne automatické regálové skladovanie.
Dodržiavame všetky skladovacie postupy a technológie, vrátane
• správy dátumu minimálnej trvanlivosti,
• všetky preberacie techniky, ako aj skladovanie a vyskladnenie, napr. FIFO/LIFO/FEFO/LEFO,
• sledovanie sériových čísel a čísel šarže,
• procesy s riadenou teplotou/bez riadenej teploty,
• správna hygienická manipulácia s potravinami,
• skladovanie nebezpečných tovarov a k tomu potrebné odborné znalosti.
Chcete vedieť viac? Napíšte nám.