Outsourcing výroby

sortation

Znamená presun výroby na externého dodávateľa výrobnej funkcie, alebo časti úloh spojených s výrobou komponentov. Spoločnosť TOPcontroll člení Outsourcing výroby na dva základné typy.
Prvým je Outsourcing výrobných operácií, kde sa na dodávateľa prenáša celý výrobný proces, doprava, príprava k výrobe, opravy zariadení a strojov, a pod.
Druhý typ je Outsourcing polotovarov a komponentov, kedy sa na externého dodávateľa prenesú výrobné úlohy a operácie, ale montážne zariadenia sú na strane klienta.

Outsourcing výroby umožňuje firmám:
• sústrediť sa na vývoj nových produktov a služieb, čo je veľmi dôležité v podmienkach rýchlo sa meniacich technológií a zaistenie konkurenčnej výhody,
• zvýšiť flexibilitu výroby – v neveľkých závodoch je jednoduchšie uskutočniť reštrukturalizáciu výrobného procesu a diverzifikáciu vyrobených výrobkov,
• využiť ďalšie výhody podnikania na trhu s lacnou pracovnou silou.

Chcete vedieť viac? Napíšte nám.