Sortácia dielov, kontrola a rework

sortation

Ponúkame selektovanie nakupovaných alebo vyrábaných komponentov podľa požiadaviek a parametrov výrobcu, resp. jeho dodávateľa. V rámci selektovania komponentov je možné využiť naše služby aj v oblasti vstupnej alebo výstupnej kontroly, ktorá spočíva v príprave komponentov vstupujúcich do výrobného procesu podľa požiadaviek a parametrov výrobcu, resp. jeho dodávateľa. Ďalšou doplnkovou službou popri sortácii a kontroly komponentov je aj rework vzťahujú sa na komponenty, ktoré mechanickou úpravou (ľahká oprava dielov, oprava laku a pod.) dosiahnu kvalitatívne vyhovujúcu úroveň.
V rámci požadovaných služieb ponúkame tiež servisné služby pre automotive, zabezpečenie a vykonanie prác na základe dohody (montážne práce a pod.).

Chcete vedieť viac? Napíšte nám.